Paktumszervezet

Heves megye dinamikusan fejlődő gazdaságának, társadalmi folyamatainak kiemelkedő területe a megyei humán erőforrás gazdálkodás összehangolása. Ezért a foglalkoztatásban érintett szereplők összefogásával 2016. december 7. napján létrejött a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum.

Read more

Paktumiroda

A projekt megvalósítása során kialakított stratégia mentén a konzorciumi partnerek bevonásával képzési és foglalkoztatási programokat valósítunk meg. A projekt célja egy olyan működő, megyei szintű foglalkoz­tatási együttműködés létrehozása, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve, Heves megye foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat. A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakban a TOP keretében kialakítandó paktumok, így jelen projekt keret­ében létrejövő paktum célja elsősorban a Heves megyében meglévő vállalkozói, foglalkoztatói igények, azaz a kereslet kielégítése. A projekt megvalósításával közvetlen célunk mintegy fél­ezer ember képzése és vagy foglalkoztatása, míg hosszú távon célunk a megye munkanélküliségének csökkentése, a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, a valós vállalkozói és foglalkoztatói igények kielégítése révén. A projekt számszerűsíthető eredményeként a megyei paktum keretében a munkaerő-piaci programokban résztvevők szá­ma – Heves megye ITP-jében meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével- várhatóan eléri az 518 főt.

Read more

TOP-5.1.1-15. - Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

a kedvezményezett neve: Heves Megyei Önkormányzat

a projekt címe: Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére

a szerződött támogatás összege:

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása:

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével,konzorciumi együttműködésben a Heves Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Heves Megyei Kormányhivatallal a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel az egész megyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.12.31.

projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001

 

Rövid összefoglalás a projektről

 

A Heves megyei foglalkoztatási megállapodás célja, hogy a Heves megyei önkormányzat vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködés, partnerség (paktum) hozzájusson azon forráshoz, mely segítségével – a projekt megvalósítása során kialakított stratégia mentén – a konzorciumi partnereink bevonásával képzési és foglalkoztatási programokat valósítsunk meg.

A projekt célja egy olyan működő megyei szintű foglalkoztatási együttműködés létrehozása, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve, Heves megye foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat. A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakban a TOP keretében kialakítandó paktumok, így jelen projekt keretében létrejövő paktum célja elsősorban a megyében meglévő vállalkozói, foglalkoztatói igények, azaz a kereslet kielégítése. A megyei paktum működtetése során a konkrét munkalehetőségekből kell majd kiindulni és ezek minél jobb kihasználása érdekében fel kell vonultatni a paktum rendelkezésre álló összes eszközét, melynek körét a projekt keretében kialakításra kerülő stratégia határozza majd meg.

Kiemelt célunk a TOP ERFA forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényének kielégítése.

A projekt megvalósításával közvetlen célunk mintegy félezer ember képzése és vagy foglalkoztatása, míg hosszú távon célunk a megye munkanélküliségének csökkentése, a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, a valós vállalkozói és foglalkoztatói igények kielégítése révén. A projekt számszerűsíthető eredményeként a megyei paktum keretében a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma – Heves megye ITP-jében meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével- várhatóan eléri az 518 főt.

A projekt közvetlen célcsoportját azok a munkanélküliek adják, akik a pályázati felhívásban meghatározott feltételek mentén bevonásra kerülnek a megyei paktum egyes programjaiba. A közvetlen célcsoport körébe tartoznak továbbá azok a megyei vállalkozások és foglalkoztatók, akik igényeiket megfogalmazva a paktum keretében részesülhetnek foglalkoztatási bértámogatásban, ezzel biztosítva a saját fejlődésüket. A projekt közvetett célcsoportja a projektbe bevont munkanélküli személyek közvetlen környezete, családja, végső soron a megye lakossága.

 

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek:

 • Heves Megyei Önkormányzat (Konzorciumvezető)
 • Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
 • Heves Megyei Kormányhivatal
 • Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
 • Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

 

A projekt várható eredménye:

 • résztvevők száma – Heves megye ITP-jében meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével- várhatóan eléri az 518 főt
 • a vállalkozásoknak adott munkaerő-piaci támogatások révén a cégeknél keletkezett megtakarítások további fejlesztéseket generálhatnak
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatásának ösztönzése
 • hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
 • a fejlesztés révén csökken a megye munkanélküliségi mutatója, nő a foglalkoztatottak száma, ezzel egyidejűleg nő a fogyasztás
 • hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
 • a projektbe bevont vállalkozások számára eljuttatott támogatások révén új munkahelyek jönnek létre megyeszerte.