A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-nél

Kedvezményezett: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási összeg: 63.300.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2021.01.01.-2022.03.31.

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósításával hozzá kívánunk járulni a 2021-2027-es programozási időszak projekszintű előkészítési tevékenységeink megvalósításához. A projekt célja, hogy azokkal a Heves megyei településekkel, melyekkel a 2014-2020-as programozási időszak során kapcsolatban állt a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. megkezdi, elvégzi azon ERFA típusú projektek előkészítési munkáit, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban a területi operatív program keretében tervezett.

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységként a projektszintű előkészítésen belül a „Műszaki dokumentáció készítése beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás), a „Projektelőkészítő tanulmányok, üzleti tervek, megalapozó dokumentumok készítése”, valamint az „Igényfelmérések készítése és elemzése” tevékenységek kerülnek megvalósításra. A fentebb felsorolt, önállóan támogatható tevékenységek, mint a Műszaki dokumentáció készítése tevékenység, a Projektelőkészítő tanulmányok, üzleti tervek, megalapozó dokumentumok készítése tevékenység és az Igényfelmérések készítése és elemzése tevékenység részben saját teljesítés keretében, részben külső szolgáltató bevonása mellett valósul meg.