Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.hevesmegye-tfkft.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Link a munkatársakat bemutató oldalra (Rólunk - Munkatársak )

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dudás Tamás ügyvezető

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak itt közzétehető adata nincs.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyelet: Egri Törvényszék Cégbírósága.

Cím

3300 Eger, Hatvanasezred u. 1.

Levelezési cím

3301 Eger Pf.: 120

Központi telefonszám

+36 36 311 611 / 2172

E-mail cím:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://egritorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/egri-torvenyszek-cegbirosaga

A Törvényszék Ügyfélközpontja

ügyfélfogadási rendje

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 óra

Szerda: 8.00 - 15.00 óra

Péntek: 9.00 - 11.00 óra