A cégről

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapításáról a Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával döntött. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft tulajdonosa 100%-ban a Heves Megyei Önkormányzat. A társaságunk elsődlegesen a 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) pályázati felhívásai keretében projektek előkészítésében és végrehajtásában működik közre.

A társaságunk fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések – főként a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatok keretében történő – megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez.

Társaságunk, a tulajdonos Heves Megyei Önkormányzattal kötött Közfeladat Ellátási Megállapodás fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladat ellátásban működik közre. A Megállapodás Keretében a fő tevékenységeink az alábbi területen konkretizálódnak.

A Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján a pályázati forrásból megvalósuló támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését megelőző folyamatokban, majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében, valamint a projektek fejlesztésében és megvalósításában működünk közre az alábbiak szerint:

 • a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodások és egyéb – a feladatellátásra létrejövő – szerződések keretében Európai Uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások megszerzésére irányuló pályázatainak előkészítését megelőző feladatainak ellátása, ezen fejlesztési projektek előkészítése,
 • nyertes pályázatok esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
  • A pályázati dokumentációban foglalt tevékenységek megvalósulási rendszerének kialakítása, előkészítése és a megvalósítás irányítása.
  • A kritikus pontok kivédése mellett az indikátor célértékek elérésének elősegítése és a projekt zökkenőmentes lebonyolítása.
  • Teljes körű kapcsolatot tartunk a projektgazdákkal, valamint a projektek megvalósulását ellenőrző és támogatást kifizető hatóságokkal.
  • Munkatársaink rendelkeznek az EU által társfinanszírozott projektek lebonyolításában szerzett tapasztalatokkal, kompetenciákkal.
 • közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő további feladatok ellátásában,
 • közreműködés a projekt fenntartási időszakában felmerülő további feladatok ellátásában.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektek megvalósításának szakszerű lebonyolítása érdekében a projektmenedzsment feladatok elvégzése kedvezményezetti hatáskörön belül, elsődlegesen konzorciumi formában valósulnak meg a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által.

Társaságunk nem csupán projektmenedzsment feladatokat lát el a TOP pályázatok keretében, hanem konzorciumi partnerként része a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 sz. pályázatban. Ennek keretében a Paktum Szervezet munkaszervezetét, azaz a paktumirodát is működteti.

Társaságunk – ugyancsak a Közfeladat Ellátási Megállapodás keretében – részt vállal a KEHOP-1.2.3 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című kiírásra vonatkozó pályázat előkészítésében.