Paktumszervezet

Heves megye dinamikusan fejlődő gazdaságának, társadalmi folyamatainak kiemelkedő területe a megyei humán erőforrás gazdálkodás összehangolása. Ezért a foglalkoztatásban érintett szereplők összefogásával 2016. december 7. napján létrejött a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum.

A Foglalkoztatási Paktum szervezetei:

1. Foglalkoztatási Fórum (Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum tagjainak összessége)

2. Irányító Csoport

3. Paktum munkaszervezete

 

Foglalkoztatási Fórum

A Foglalkoztatási Fórum a Foglalkoztatási Paktum működésében javaslattevői és döntés-előkészítői jogkörrel rendelkező testület, amely konszenzussal kialakított véleményét ajánlásokban fogalmazza meg.

A Foglalkoztatási Fórumot az alapításkor a Foglalkoztatási Paktumot alapító Együttműködési Megállapodást aláíró Tagok alkotják:

-          Heves Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető

-          Heves Megyei Önkormányzati Hivatal – Konzorciumi tag

-          Heves Megyei Kormányhivatal – Konzorciumi tag

-          Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. – Konzorciumi tag

-          Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. – Konzorciumi tag

-          Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

-          Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

-          Fivosz Heves Megyei Képviselete

-          Mátraderecskei Szociális Szövetkezet

-          Ipartestületek Heves Megyei Szövetsége

-          Egri Norma Közhasznú Alapítvány

-          Heves Megyei Agrárkamara

-          Eszterházy Károly Egyetem

-          Egri Szakképzési Centrum

-          Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

-          Egri SZC Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

-          Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és Kollégium

-          Egri SZC József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

-          Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.

-          Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrum

-          FM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

-          Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium

-          Eötvös József Református Oktatási Központ

-          Eger Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma

-          Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

-          Zagyvaság Helyi Vidékfejlesztési Egyesület

-          Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

 

2017. december 12-én csatlakozott tagok:

-          Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben

-          Foglalkoztatási együttműködés Észak-hevesben

-          Helyi foglalkoztatási együttműködések Egerszalókon

-          Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi járásban

 

A Foglalkoztatási Fórum állandó meghívottja a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkársága (Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztály)

A Foglalkoztatási Fórumnak tagja lehet a megyében bejegyzett minden olyan gazdasági szereplő, civil szervezet, önkormányzat vagy más egyéb szervezet, amely a Foglalkoztatási Paktum célkitűzéseivel egyetért, és annak megvalósításában aktívan részt kíván venni. A Foglalkoztatási Fórum tagságára vonatkozó írásbeli csatlakozási kérelmet a Foglalkoztatási Paktum Munkaszervezeténél (Paktum iroda) kell benyújtani az erre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával. A csatlakozási kérelemről az Irányító Csoport a soron következő ülésén dönt.

Foglalkoztatási Fórum feladatai:

-          tájékozódik a térség, különösen a megye munkaerő-piaci helyzetéről, annak alapján elemzi a felmerülő problémák okait és erről információkat szolgáltat az érdekeltek számára,

-          javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra,

-          véleményezi a megyei foglalkoztatási stratégiát és javaslatokat, ajánlást fogalmaz meg a stratégiában foglaltakkal kapcsolatban,

-          véleményezi a megyei paktum tevékenységét,

-          ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az éves munkaterv összeállításához és megvalósításához,

-          ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az Irányító Csoport éves munkatervére és annak végrehajtására vonatkozóan,

-          javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg a csatlakozni kívánó szervezetek csatlakozási kérelméről,

-          elősegíti és koordinálja a megyei szereplők közötti információáramlást és a kezdeményezések összehangolását a paktum célkitűzéseinek elősegítése érdekében.

 

Irányító Csoport

Az Irányító Csoport a Foglalkoztatási Paktum legfőbb döntés hozó testülete, felelős a Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek eredményes és hatékony megszervezéséért és a projekt végrehajtásáért.

 

Irányító Csoport Elnöke:

Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

 

Irányító Csoport Tagjai:

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal képviselője

Heves Megyei Kormányhivatal képviselője

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. képviselője

Heves Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. képviselője

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője

Egri Norma Közhasznú Alapítvány képviselője

FM-ASzK – Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma képviselője

Észak-Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület képviselője

Az Irányító Csoport munkáját állandó meghívottként Eger Megyei Jogú Város képviselője segíti.

 

Irányító Csoport feladatai:

-          Elfogadja a megyei foglalkoztatási stratégiát és annak módosításait

-          Segíti a partnerségi kapcsolatok kiépítését a foglalkoztatási paktum célkitűzéseinek elérése érdekében

-          Ellenőrzi és folyamatosan nyomon követi a Foglalkoztatási Paktum célkitűzéseinek megvalósítását

-          Véleményezi és értékeli a Foglalkoztatási Paktum keretében vagy annak kiegészítéseként induló projekteket

-          Jóváhagyja a Foglalkoztatási Paktum munkaszervezetének (Paktum Iroda, Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.) éves munkatervét.

-          Dönt a csatlakozni kívánó szervezetek csatlakozási kérelméről

-          A beérkező vállalkozói igények alapján javaslatot tesz a megyei paktum projektből finanszírozandó képzési szakirányokra vonatkozóan

 

Paktum munkaszervezete

Foglalkoztatási Paktum munkaszervezeti feladatait a Paktum Iroda (Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.) biztosítja, amely szervezet a paktum operatív és szakmai végrehajtásáért felelős.

 

Paktum munkaszervezetének feladatai:

-          Koordinálja a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkáját, a Foglalkoztatási Paktum keretében működő programokat, projekteket, elősegíti az Irányító Csoport által kezdeményezett projektek megvalósulását

-          Előkészíti az Irányító Csoport részére az éves munkatervét és segíti annak megvalósulását.

-          Ellátja a Foglalkoztatási Paktum, a Foglalkoztatási Fórum, illetve az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat (ülések összehívása, jegyzőkönyv készítése, a döntések regisztrálása, stb.)

-          Ellátja a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport működésével kapcsolatosan felmerülő összes, egyéb feladatot

-          Segíti a Foglalkoztatási Paktum tagjai, illetve a megyei és helyi szereplők közötti kapcsolattartást

-          Biztosítja a Foglalkoztatási Paktumban folyó munka és az eredmények sajtónyilvánosságát

-          Nyomon követi és értékeli a Foglalkoztatási Paktum eredményeit.

-          Ellát minden olyan, a Foglalkoztatási Paktumban foglaltak megvalósítására irányuló tevékenységet, amellyel a Foglalkoztatási Fórum vagy az Irányító Csoport megbízza.

-          Biztosítja a megye területén működő helyi paktumok közötti, valamint a helyi paktumok és a megyei paktum közötti koordinációt, kapcsolattartást, valamint ellátja a paktum-feladatokat Heves megye azon területein, ahol helyi paktumok nem jönnek létre.